Menu


Cermat testy na přijímačky

Organizace Cermat připravuje na střední školy jednotné Cermat testy na přijímačky. Deváťáci i páťáci u přijímacích zkoušek píší Cermat testy z českého jazyka a Cermat testy z matematiky. Testy se sestavují podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. Cílem je otestovat co nejširší objem učiva.

Maximální bodový zisk z jednoho testu je 50 bodů. Celkově se výsledek přijímacích zkoušek uvádí jako součet bodů z obou Cermat testů, maximální možný bodový zisk je tedy 100 bodů. Body za špatné odpovědi se neodečítají a vždy se pro všechny střední školy i víceletá gymnázia v přihlášce započítává lepší bodový zisk z obou termínů přijímací zkoušky.

Cermat testy na přijímací zkoušky jsou specifické svou strukturou i počtem a typy úloh, které se v nich vyskytují. Na Cermat testy se dá poměrně dobře připravit a když víte, jak vypadají a co obsahují, máte vyhráno.

Cermat testy na přijímačky z minulých let jsou na internetu dostupné i s řešením. Dobrá příprava na přijímací zkoušky je tedy si všechny testy projít a vyřešit. Typově se úlohy často opakují.

Na vyřešení Cermat testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Za tuto dobu řeší celkem 30 úloh. Úlohy se často zakládají na výchozích textech a na ně navázaných otázkách. Otázky mohou být otevřené, kde vypisujete odpovědi do záznamového archu, a nebo uzavřené, kde zaškrtáváte odpovědi ANO/NE nebo A/B/C/D.

Na vyřešení Cermat testu z matematiky mají žáci 70 minut. Za tuto dobu řeší celkem 16 úloh. Úlohy jsou buď otevřené, kdy je třeba zapsat správný výsledek a nebo i postup řešení, který se hodnotí. I v matematice se setkáte s uzavřenými úlohami s výběrem z možností. Cermat testy na přijímačky z matematiky navíc obsahují rýsování, tedy úlohy na konstrukci geometrických tvarů.

Záznamový arch je alfou a omegou Cermat testů a žáci musí vědět, jak ho správně vyplnit. Nepodceňte proto přípravu na přijímací zkoušky. Pouze záznamový arch na konci zkoušky odevzdáváte a skenuje se do Cermatu k centrálnímu hodnocení. Zásadní je odpovědi správně křížkovat z rohu do rohu pole, umět správně opravit odpověď, když se spletete, psát pouze do vyznačených polí (ne mimo ně), obtahovat rýsování černou nebo modrou propiskou (kvůli čitelnosti pro skenování), rozlišovat velká a malá písmena (u češtiny) a hlavně psát čitelně.

U Cermat testů na přijímačky mohou žáci používat tyto pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka nebo mikrotužka na rýsování, guma a rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr). NEPOUŽÍVEJTE gumovací pera ani bělítka, která by se vlivem tepla při skenování záznamových archů neoskenovala.

Nejčastější otázky Cermat testům na přijímačky

Co je to jednotná přijímací zkouška a Cermat testy?

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je zkouška připravovaná státní organizací Cermat. Žáci, kteří chtějí studovat maturitní obor či víceleté gymnázium, konají v rámci JPZ písemné testy z českého jazyka a matematiky. Jestliže žáci podají tři přihlášky (doporučujeme), píší testy JPZ dvakrát, tedy mají 2 pokusy. Výhoda JPZ je, že se pro všechny školy počítá vždy lepší výsledek z obou termínů bez ohledu na školu, kde žák výsledku dosáhl.

Jak probíhají Cermat přijímačky na SŠ?

U jednotných Cermat přijímaček na SŠ se sedí v lavici po jednom. Zpravidla se začíná testem z matematiky, na který je vyhrazeno 70 minut, obsahuje 16 úloh a maximálně lze získat 50 bodů. Následuje cca hodinová přestávka a poté žáci píší test z českého jazyka a literatury. Na ten je vyhrazeno 60 minut, obsahuje 30 úloh a taktéž z něj lze získat maximálně 50 bodů.

Jak se hodnotí Cermat testy?

Výsledek Cermat testů je součet bodového zisku z testů z českého jazyka a matematiky (max. 100 bodů). Cermat testy opravuje centrálně, do Cermatu se k hodnocení posílají oskenované záznamové archy s odpověďmi. Část opravuje dnes již umělá inteligence a část (zejména otevřené úlohy) proškolení hodnotitelé Cermatu. Na všechny školy se odesílá lepší výsledek k obou testů bez ohledu na termín a školu, kde ho bylo dosaženo.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

Zatím nikdo nepřidal žádný komentáře, buďte první.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.