Menu


Poradna

Zde anonymně zodpovídáme všechny dotazy, které nám napíšete do komentáře níže.

Kdy začít řešit školku? Mám doma 2,5 letou dceru, které budou v létě 3 roky.

Pokud vaše dcera dosáhne 3 let do začátku nového školního roku, má nárok na přijetí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Zápisy do MŠ probíhají zpravidla na jaře. Zjistěte si informace k zápisu u vaší nejbližší MŠ. Vždy také záleží na kapacitě MŠ. Ta žáky přijímá od nejstaršího a předškoláci mají školku ze zákona povinnou. Je možnost podat přihlášky do více MŠ.

Kdy musí dítě povinně do školky?

Předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky je od roku 2017/2018 povinné pro děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Pro tento předškolní rok platí, že je vzdělávání v mateřské škole (zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem) pro dítě zdarma.

Jak zjistit která školka je spádová?

Mateřskou školku, na kterou vaše dítě spadá, určuje trvalá adresa bydliště a školský obvod vašeho města (celé město nebo např. městská část). Školské obvody zjistíte na úřadě. Spádové školské obvody pro MŠ v Praze jsou většinou celé městské části, a tak vaše dítě můžete být přijato do kterékoliv MŠ na území např. Prahy 5, pokud tam má trvalé bydliště. Ředitel spádové MŠ musí vždy přednostně přijímat žáky z daného obvodu. U ZŠ je situace jiná, tam bývají spádové obvody menší, tzn. jsou stanoveny spádové ulice pro dané ZŠ v rámci městské části.

Jak zjistit spádovou základní školu v Praze?

Spádová základní škola je ta, na kterou dítě spadá podle adresy trvalého bydliště. Mapu spádových obvodů ZŠ v Praze najdete zde. Platí, že že ředitel spádové školy musí vždy přednostně do ZŠ přijímat žáky z daného obvodu. U ZŠ bývají spádové obvody menší než u MŠ (tam se jedná o celé městské části), tzn. pro Prahu jsou jako spádové školské obvody pro ZŠ stanoveny konkrétní spádové ulice v dané městské části.

Prosím o přehled volných míst na středních školách, kde je najdu?

Přehledy o volných místech najdete zde:  https://praha-skolska.cz/volna-mista-na-ss

Zveřejňují je jednotlivé kraje (v Praze magistrát) na svých webových stránkách a denně je aktualizují podle toho, jak jim je střední školy hlásí. Sledujte je pravidelně. Školy také zveřejňují volné kapacity na svých stránkách.

Syna nevzali na žádnou SŠ, poradíte, co máme teď dělat?

Ocitli jste se v nepříjemné situaci. Nic však není tak fatální, jak se může na první pohled zdát. Místa na SŠ se uvolní po podání zápisových lístků, protože mnoho žáků bylo přijato na dvě školy. Zkuste zachovat klidnou hlavu a následovat tyto kroky: 1. podejte odvolání,  2. vyberte si z oborů s volnou kapacitou ve 2. kole přijímacího řízení, 3.  správně podávejte přihlášky ve 2. kole a zvládněte přijímačky. Současně s podáním odvolání podávejte přihlášky na volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyřízení odvolání může trvat, buďte trpěliví.

Prosím o tip na učebnice matematika pro střední školy

Učebnici z matematiky pro SŠ doporučujeme Přehled středoškolské matematiky (Josef Polák), jde o ucelený přehled + výklad pojmů + vzorové příklady.

Prosím o tipy na učebnice angličtiny a němčiny pro střední školy

Učebnice z angličtiny a němčiny pro SŠ můžete zvolit např. od nakladatelství Oxford University Press Maturita Solutions nebo English File. Učebnice SŠ pro němčinu např. Direkt interaktiv nebo Sprechen Sie Deutsch. Vždy si vyberte učebnici podle vaší úrovně znalostí.

Jak dlouho trvá školní rok na vysoké škole?

Na vysokých školách v ČR je standardní délka akademického roku obvykle devět měsíců. Konkrétní datování začátku a konce akademického roku se může mírně lišit mezi jednotlivými vysokými školami, ale většinou začíná zářím a končí květnem či červnem. Akademický rok se dělí na dva semestry (zimní a letní).

Co je semestr na vysoké škole a jak dlouho trvá?

Zatímco na ŽŠ a SŠ se školní rok dělí na pololetí, na VŠ je rozdělen na dva semestry, většinou nazývané zimní a letní. Zimní semestr obvykle začíná v září nebo říjnu a trvá do ledna nebo února. Letní semestr pak začíná v únoru nebo březnu a končí v květnu nebo červnu. Každý semestr je dále rozdělen na období výuky (12–13 týdnů) a zkouškové období (5–6 týdnů). Po skončení zkouškového období mají studenti volno. Po letním semestru následují letní prázdniny.

Jaký je rozdíl mezi zápočtem a zkouškou?

Zápočet a zkouška jsou dva různé typy hodnocení, které se používají ke kontrole a vyhodnocování znalostí studentů na VŠ. Zápočet se obvykle používá na konci semestru nebo i v průběhu a zahrnuje menší testy, projekty, prezentace nebo průběžné úkoly. Zápočet se také často uděluje na základě účasti a pravidelného absolvování výuky. Při splnění podmínek zápočtu postupuje student ke zkoušce, která je obvykle delší a důkladnější formou hodnocení na konci semestru nebo po absolvování celého kurzu. Zkouška může zahrnovat písemnou část, ústní část nebo kombinaci obou.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

 1. K

  # Kateřina

  Během letních prázdnin se přistěhujeme do Prahy. Syn má v září nastoupit do první třídy ZŠ. Zapsán byl v městě aktuálního bydliště, tedy mimo Prahu. Jak je třeba postupovat, aby mohl nastoupit v září již v Praze? Jak je možné zjistit, která ZŠ má volná místa? Případně má spádová ZŠ povinnost syna přijmout? Děkuji za odpověď.

 2. R

  # Radek Z.

  Můžu syna přihlásit i do jiné něž spádové ZŠ?

  1. P

   # Praha školská

   V ČR jsou ZŠ rozděleny do tzv. spádových obvodů (většinou podle podle ulic nebo města) dle trvalého bydliště dítěte. Rodič může podat více přihlášek do ZŠ, tzn. i do nespádových škol. Nicméně školy děti přijímají na základě kritéria trvalého bydliště. Pokud bude zájem o vaši ZŠ velký, může se stát, že místa obsadí pouze děti ze spádového obvodu a na ostatní nespádové děti nezbyde místo. Doporučujeme paralelně také podat přihlášku na vaši spádovou ZŠ, abyste měli jistotu přijetí.

 3. P

  # Pavlína S.

  V kolika letech může dítě do školky? Je něco povinného?

  1. P

   # Praha školská

   Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Povinné je v ČR předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky pro děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.