Menu


Nevzali mě na SŠ? Jak rychle zachránit neúspěch u přijímaček

Zde najdete přehledný a fakticky správný návod, co dělat, pokud jste po jednotné přijímací zkoušce nebyli přijati na střední školu. Při nepřijetí na SŠ se v první řadě snažte zachovat chladnou hlavu a vězte, že ještě rozhodně nic není ztraceno a vaše šance na přijetí jsou stále velmi vysoké. Reálně spousta vašich konkurentů s vyššími bodovými zisky u Cermat testů drží místa na obou dvou školách z přihlášky a ve finále podají zápisový lístek pouze na jednu SŠ, takže místa po nich se uvolní.

Při nepřijetí na SŠ o sobě podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dáváte škole vědět, že když se jí uvolní místa, chcete se o ně ucházet a být náhradník. Odvolání určitě podejte bez ohledu na to, na jakém místě pod čarou ve výsledkové listině se nacházíte. Návod na podání odvolání jsme pro vás již zpracovali a můžete si zdarma stáhnout i náš vzor odvolání na SŠ. Podat odvolání nemůže být jednodušší.

Stáhněte si vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ (2024)

Souběžně s podáním odvolání pravidelně sledujte webové stránky krajských úřadů, kterým mají školy povinnost hlásit počty volných míst, pakliže v 1. kole přijímacího řízení nenaplní kapacity a vyhlašují 2. kola přijímacího řízení.

Kompletní a pravidelně aktualizovaná volná místa na SŠ ve 2. kole najdete právě na webových stránkách příslušných krajů. Nečekejte však, že střední školy s vysokým zájmem ze strany uchazečů a převisem zájemců budou mít volná místa ve 2. kole.

Hlídejte si přijímací kritéria a termíny ve 2. kole přijímacího řízení a již v průběhu čekání na výsledek odvolání se na volná místa na SŠ ve 2. kole hlaste

Volná místa na SŠ ve 2. kole

Nyní, ve 2. kole, je podání přihlášek a hlídání termínů čistě ve vaší režii a často při přijímání na volná místa na SŠ ve 2. kole rozhoduje i to, jak rychle přihlášku podáte. Lhůty pro přihlašování na volná místa na SŠ ve 2. kole mohou být krátké. Počet přihlášek ve 2. kole není omezen a do přihlášky tentokrát vyplňujete vždy jen jednu školu a obor.

Buďte připraveni a požádejte vaši ZŠ o vyhotovení např. 5 kusů přihlášek s vyplněným prospěchem v předstihu, abyste se jimi při nepřijetí na SŠ nezdržovali. Alternativa k doložení prospěchu ve 2. kole přijímacího řízení (pokud prospěch do přihlášky nepotvrdí vaše ZŠ) je doložení úředně ověřených kopií vysvědčení z 8. třídy a pololetí 9. třídy.  

Přijímací řízení na volná místa na SŠ ve 2. kole vyhlašují ředitelé škol a jednotné přijímací zkoušky Cermat již nejsou součástí a ani se k nim nepřihlíží. Zpravidla se hodnotí prospěch a právě ona rychlost podání přihlášky. Pokud škola vyhlásí školní část přijímacího řízení pro 2. kolo (vlastní test studijních předpokladů apod.) je již stanoven jen jeden termín a nelze žádat o náhradní.

Formulář přihlášky na SŠ je totožný pro 1. i 2. kolo přijímacího řízení.

Vzor přihlášky na střední školu ke stažení (pdf)

Vyplněná přihláška na střední školu – vzor ke stažení (pdf)

podání odvolání na sš

Nejčastější otázky o nepřijetí na střední školu

Jak postupovat v případě nepřijetí na střední školu?

Postup při nepřijetí na SŠ –⁠ krok 1: podejte odvolání, krok 2: vyberte si z oborů s volnou kapacitou ve 2. kole, krok 3: správně podávejte přihlášky ve 2. kole a zvládněte přijímačky.

Jak se odvolat proti nepřijetí na střední školu?

Odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ se musíte písemně řediteli střední školy ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou (nikoliv e-mailem). Nechce od školy potvrdit osobní převzetí a v případě zaslání poštou si schovejte podací lístek.

Co napsat jako důvod odvolání?

Odůvodnění do odvolání uvést můžete, avšak nemusíte a není to povinná náležitost. Odvolání jsou posuzována na základě pořadí v rámci umístění u přijímacích zkoušek, nikoliv podle napsaného odůvodnění.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

 1. V

  # Veronika P.

  Dceru vzali pouze na jednu SŠ ze dvou, na které se hlásila. Chtěla by více na tu, kde ji nevzali. Jak máme postupovat?

  1. P

   # Praha školská

   Určitě podejte odvolání na druhou školu a na tu, kde je dcera přijatá, podejte zápisový lístek. Když vám vyjde odvolání, můžete ze školy vzít zápisový lístek zpět a podat ho na druhou školu.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.