Menu


Druhé kolo přijímacího řízení

Přihláška na střední školu je růžový tiskopis, který platí pro první i druhé kolo přijímacího řízení na střední školy. Jak vyplnit a podat přihlášku v 1. kole přijímaček se podívejte tady. Jak na vyplnění přihlášky na SŠ ve 2. kole přijímaček?

Druhé kolo přijímacího řízení vypisují střední školy, pokud v prvním kole přijímacího řízení nenaplní své kapacity. Školy volné kapacity povinně hlásí místně příslušnému krajskému úřadu, kde najdete kompletní a pravidelně aktualizované přehledy volných míst.

Specifikem pro vyplnění přihlášek ve 2. kole přijímacích zkoušek je fakt, že do přihlášky uvádíte jen jednu školu a jeden obor a takto podáváte. Často v přijímání na volná místa ve 2. kole hraje roli rychlost podání přihlášky a lhůty pro podání přihlášek nebývají dlouhé. Cermat testy vás již ve 2. kole nečekají a ani by se k nim nemělo přihlížet. Často je kritériem pro přijetí ve 2. kole prospěch.

Nezdržujte se a v předstihu požádejte vaši ZŠ o vyhotovení např. 5 kusů přihlášek s vyplněným prospěchem. Alternativa k doložení prospěchu ve 2. kole přijímacího řízení je doložení úředně ověřených kopií vysvědčení (nebo výpisu z vysvědčení) z 8. třídy a pololetí 9. třídy.

Přijímací kritéria ve 2. kole jsou plně v režii ředitelů příslušných středních škol. Zjistěte si je na webových stránkách škol a dbejte na dodržení všech lhůt. Pokud ředitelé stanoví školní část přijímací zkoušky (většinou to bývá prospěch), např. test studijních předpokladů apod., vyhlašují jen jeden termín a o náhradní termín nelze žádat. Pozor tedy na možný souběh termínů.

Do přihlášky ve 2. kole poté už doplníte jen název a adresu střední školy a kód a název oboru, kam přihlášku ve 2. kole podáváte. Kolonku pro vyplnění druhé střední školy ponecháte prázdnou. Pakliže nemáte předvyplněnou hlavičku s kontaktními údaji, samozřejmě ji doplníte také. Nesmí chybět podpisy uchazeče a zákonného zástupce.

Jak podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení.

Přihláška na SŠ –⁠ vzor ke stažení (pdf)

Nejčastější otázky ke druhému kolu přijímacího řízení

Co dělat když se dítě nedostane na střední školu?

Pokud se vaše dítě nedostane v 1. kole na střední školu, postupujte následovně: 1. podejte odvolání,  2. vyberte si z oborů s volnou kapacitou ve 2. kole, 3.  správně podávejte přihlášky ve 2. kole a zvládněte přijímačky. Současně s podáním odvolání podávejte přihlášky na volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.

Kdy je druhé kolo přijímacích zkoušek?

Střední školy, které v prvním kole přijímacího řízení nenaplní své kapacity, vyhlašují zpravidla začátkem května (po vyhlášení výsledků 1. kola) druhá a případně další kola přijímacího řízení. Ve 2. kole se na volná místa hlásí uchazeči, kteří nebyli přijati na SŠ v 1. kole a zároveň podávají na školy, které je nevzaly, odvolání proti nepřijetí.

Kde zjistím, které školy mají místa ve 2. kole přijímacího řízení?

Střední školy jsou povinny hlásit volné kapacity krajským úřadům (v Praze magistrátu), který je zveřejňuje na svém webu v souhrnném přehledu. Kraj zveřejňuje jak obory a místa na školách zřizovaných krajem, tak i volná místa na soukromých školách (jiný zřizovatel). Přehledy o volných místech jsou denně aktualizovány, sledujte je pravidelně. Školy také zveřejňují volné kapacity na svých stránkách.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

 1. P

  # Petr S.

  Syna nevzali na SŠ, zkoušíme druhé kolo. Chtěli bychom podat přihlášku na dvě školy, ale mají stejný termín přijímaček, co dělat?

  1. P

   # Praha školská

   Termín pro školní část zkoušky je pro 2. kolo vyhlášen pouze jeden a pokud u vás dojde ke kolizi termínů např. s testem na jiné škole, nemůžete žádat o náhradní termín. V tomto případě se tedy budete muset hlásit pouze na jednu ze dvou škol ve 2. kole.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.