Menu


Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení a pro marketingové účely

Uživatel odesláním kontaktního formuláře uděluje výslovný souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) a IP adresy Střední škole gastronomické a hotelové s.r.o., IČO: 25097547, se sídlem Vrbova 1223/34, Praha 4 (dále jen „Správce“) pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení. To znamená, že uživatel souhlasí s tím, aby čas od času dostával na své kontaktní údaje aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy, informace o projektech, nabídkách nebo akcích Správce. Tyto informace může obdržet prostřednictvím elektronické pošty na svou emailovou adresu či prostřednictvím SMS zpráv, případně může být kontaktován telefonicky na svém telefonním čísle. Souhlas se uděluje na dobu pěti let od poskytnutí tohoto souhlasu.

Pověřencem na ochranu osobních údajů jmenovaným Správcem je Mgr. Jiří Urbánek, Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, email: advokat@ak-urbanek.cz, datová schránka ID: j5uf3bj. Na Pověřence, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů Správcem a můžete se na něho kdykoliv obrátit na výše uvedených kontaktech.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle platných právních předpisů a nebudou předávány jinému správci (t.j. třetím stranám). K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši smluvní partneři – poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s marketingem a zasíláním obchodních sdělení (např. poskytovatel webhostingu, poskytovatel platformy pro zasílání obchodních sdělení apod.). Tito poskytovatelé jsou vždy vázáni smlouvou o zpracování osobních údajů.

Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb.

V případě Vašeho přijetí ke vzdělávání v kurzech dle §114 školského zákona budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány dle zásad uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů SŠGH. Alternativně se můžete registrovat nikoliv prostřednictvím on-line formuláře, ale e-mailem na adresu gdpr@ssgh.cz (předmět e-mailu nazvěte „Registrace – alternativa web (k rukám A. Vymazala)“).

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy Adamu Vymazalovi na adresu: gdpr@ssgh.cz či oznámení na korespondenční adresu sídla správce (Vrbova 1233/34, 147 00). Po odvolání souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Též máte právo požadovat, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, což rádi v zákonné 30denní lhůtě učiníme. Ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, anebo výmaz. Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace. Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Děkujeme Vám, že nám se svými osobními údaji důvěřujete! Vaše údaje střežíme jako oko v hlavě a používáme je v marketingu jen pro to, abychom se Vám připomněli s důležitými událostmi a informacemi k přijímací zkoušce a přijímacímu řízení, speciálními nabídkami našich služeb, informacemi ke konání přijímacích zkoušek nanečisto a tipů a triků ke zvládnutí přijímaček.

Tým Praha školská! 💙

V Praze dne 1. 5. 2023 Michaela Kadlecová, jednatelka společnosti