Menu


Odvolání proti nepřijetí na střední školu

Deváťáci, kteří nebyli v přijímacím řízení přijati na střední školu, mohou podat odvolání proti nepřijetí na střední školu. Podání odvolání na střední školu doporučujeme vždy hned, když se dozvíte, že nejste v seznamu přijatých uchazečů v případě kdy:

a) nejste přijati na 1 ze 2 škol a rádi byste zkusili štěstí na té, kde to nevyšlo (zároveň však podejte zápisový lístek na školu, kam to vyšlo); nebo

b) když nejste přijati ani na jednu ze dvou škol, podávejte odvolání na obě školy.

Není nikde psáno, od jakého místa pod čarou má smysl odvolání podávat, proto nad tím zbytečně nepřemýšlejte a podejte odvolání hned. Pokud odvolání nepodáte, škola s vámi jako náhradníkem na případná uvolněná místa počítat nebude.

V praxi je to tak, že žáci s vysokým bodovým ziskem u přijímaček jsou často přijati na obě školy v přihlášce (body se počítají na obě školy) a nastoupí (zápisový lístek podají) jen na jednu ze škol, kde drží po přijímacích zkouškách místo. Spousta míst na školách se tím uvolní a je velká šance, že vám odvolání vyjde.

Jak se píše odvolání proti nepřijetí na SŠ? Odvolání by mělo obsahovat tyto náležitosti, které jsme pro vás připravili také do vzoru odvolání ke stažení:

  • název školy a její adresu;
  • datum;
  • odvolání proti nepřijetí ke studiu;
  • formulaci odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru) + je možné uvést i důvody;
  • podpisy zákonného zástupce a uchazeče;
  • adresu, na kterou má zaslán výsledek odvolání.

Jak vypadá odvolání proti nepřijetí na střední školu? Máme pro vás přehledný vzor odvolání ke stažení.

Vzor odvolání na střední školu ke stažení (pdf)

Podání odvolání proti nepřijetí na střední školu je jednoduché. Odvolání musí být písemné a podává se řediteli školy, který vydal rozhodnutí o nepřijetí. Podat odvolání na SŠ můžete osobně přímo ve škole, kde si zároveň necháte potvrdit od školy převzetí. Další možností je podat odvolání doporučenou poštou (uschovejte si podací lístek) a nebo odvolání podáte do datové schránky školy.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ má svá pravidla. Jak funguje odvolání na SŠ? V první řadě myslete na zákonnou lhůtu. Lhůta pro podání odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nemusíte čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jak dlouho trvá odvolání na střední školu a kdy budou výsledky odvolání na střední školu? Škola přijala uchazeče a ti mají 10 pracovních dní na podání zápisového lístku. Poté škola ví, kolik míst se obsadilo a kolik zůstalo volných. Také musí počkat na lhůtu pro podání odvolání. Poté může začít podaná odvolání vyřizovat a postupně nabírat uchazeče podle výše umístění pod čarou. Celý proces trvá, buďte trpěliví.

Rozhodnutí o odvolání obdržíte písemně a zákonná lhůta pro vyřízení je nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Když dostanete kladnou odpověď a škola vás na základě odvolání přijme, nezapomeňte na ni včas podat zápisový lístek.

Protože je odvolání formální krok, nemusíte do formuláře detailně vysvětlovat škole důvody, proč se odvoláváte. S důvody odvolání si nelámejte hlavu, není to povinná náležitost. Odvolání jsou posuzována na základě pořadí v rámci umístění u přijímacích zkoušek, nikoliv podle napsaného odůvodnění. 

Nejčastější otázky k odvolání proti nepřijetí na střední školu

Jak napsat odvolání na střední školu?

I když je odvolání na střední školu formální krok, myslete při psaní odvolání na jeho povinné náležitosti. Odvolání by mělo obsahovat formulaci „odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru)“ + je možné uvést i důvody a dále tyto náležitosti: název školy a adresu; datum; odvolání proti nepřijetí ke studiu; podpisy zákonného zástupce a uchazeče; adresu, na kterou má zaslán výsledek odvolání.

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání na střední školu?

Střední školy postupují návrhy na vyřízení odvolání krajskému úřadu (v případě Prahy Magistrátu hlavního města) a ten o něm rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání. Rozhodnutí o odvolání tedy musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, nicméně to bývá dříve. V ojedinělých případech se také může stát, že krajský úřad lhůtu nedodrží.

Buďte trpěliví, nejprve mají přijatí uchazeči 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků na podání zápisových lístků. Poté škola počká na konec lhůty pro podání odvolání. Když má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat a poté předá krajskému úřadu. Pokud jste hlouběji pod čarou, čekání může být ještě delší. Můžete získat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, vzal zápisový lístek zpět a dal ho na druhou školu.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

Zatím nikdo nepřidal žádný komentáře, buďte první.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.