Menu


Zápisový lístek

Zápisový lístek (ZL) je oficiální dokument formátu A4 s vodoznakem a evidenčním číslem.

Kde sehnat zápisový lístek?

Zápisový lístek na střední školu obdržíte od své základní školy v 9. třídě cca do poloviny března. Stáhněte vzor tiskopisu zápisového lístku a zjistěte, jak vypadá.

Vzor zápisového lístku – tiskopis ke stažení zdarma

Kdy odevzdat zápisový lístek?

Oficiální dokument zápisového lístku slouží k potvrzení zájmu o studium na střední škole, kam byl uchazeč přijatý na základě přijímacích zkoušek (Cermat testy). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMAT. Pokud lhůtu nedodržíte, má se za to, že o místo na škole nemáte zájem a bude nabídnuto jinému uchazeči.

Pro správné vyplnění zápisového lístku uveďte do hlavičky školní rok nástupu ke studiu na SŠ a osobní údaje uchazeče a zákonného zástupce. Dále do prvního rámečku vyplňte název školy, kód a název oboru, kam nastoupíte v září ke studiu. Druhý rámeček slouží pro možné zpětvzetí zápisového lístku ze školy v případě, kdy vám vyjde odvolání, a plánujete nastoupit na školu, která odvolání vyhověla.

Připravili jsme pro vás vzor vyplnění zápisového lístku na střední školu ke stažení:

Vzor vyplněného zápisového lístku – ke stažení zdarma

Jak podat zápisový lístek?

Ideální je podání zápisového lístku na školu osobně a ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Další možnost je zaslání doporučeně poštou. Pro splnění lhůty 10 pracovních dní rozhoduje datum podání na poště, které musí být nejpozději poslední den lhůty.

Pokud jste na základě úspěchu u přijímacích zkoušek přijati na jednu ze dvou SŠ, váš další krok by měl být podání zápisového lístku na tuto školu. To i v případě, že na druhou školu, kam přijati nejste, paralelně podáváte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Je dobré mít místo na SŠ jisté. Pokud bude vaše odvolání kladně vyřízeno, vezmou vás na druhou školu a chcete na ni nastoupit, existuje možnost zrušení zápisového lístku na první škole a odevzdat ho na druhou.

Jak podat zápisový lístek

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku znamená zrušení zápisu na střední škole, kam jste původně chtěli nastoupit. Vezměte si rozhodnutí o přijetí na druhou (jinou) SŠ a zajděte si osobně na SŠ vyzvednout podaný zápisový lístek. Škola na zápisovém lístku vyplní, že byl zápis zrušen, což musí stvrdit podpisem uchazeč i jeho zákonný zástupce.

Znovu podání zápisového lístku 

Od okamžiku přijetí na druhou SŠ znovu začala běžet lhůta 10 pracovních dní pro podání zápisového lístku. Na nic nečekejte a vyřiďte zpětvzetí i znovu podání zápisového lístku co nejdříve. Jděte se zápisovým lístkem na druhou školu, kam vás přijali na odvolání, a odevzdejte ho. Předtím do hlavičky ve druhém rámečku na zápisovém lístku vyplňte nadcházející školní rok, název druhé SŠ a kód a název oboru, kam nově zápisový lístek odevzdáváte.

Může se stát, že nedopatřením dojde ke ztrátě zápisového lístku ztratíte a budete potřebovat nový. Každý uchazeč o studium na střední škole totiž obdrží jen jeden. I to se dá poměrně snadno vyřešit. Ideálně se obraťte na vaši základní školu, která vám původní vydala, a požádejte o vydání náhradního zápisového lístku. Další možností je kontaktovat a požádat o vydání váš místně příslušný krajský úřad.

V každém případě uchazeč i zákonný zástupce budou muset podepsat čestné prohlášení, kde potvrzují, že zápisový lístek nebudou uplatňovat ani již neuplatnili na jiné střední škole.

Volná místa na středních školách

Nejčastější otázky k zápisovému lístku

Kde sehnat zápisový lístek?

Zápisový lístek seženete u své ZŠ, který by vám ho měla do 15. března vydat. Je to oficiální listina s vodoznakem a registračním číslem, kterou po přijímacích zkouškách podáte na střední školu, kam vás přijali, a chcete ni v září nastoupit ke studiu.

Jak vyplnit zápisový lístek 2024?

Na zápisovém lístku vyplníte hlavičku (pokud ji již nevyplnila vaše ZŠ za vás): uvedete osobní údaje o uchazeči a zákonném zástupci. Do rámečku napíšete nadcházející školní rok a název a kód oboru školy, kam lístek odevzdáte. Vyplníte datum a nakonec podpis rodiče i uchazeče. Máme pro vás vzor vyplněného zápisového lístku.