Menu


Kdy budou výsledky přijímacích zkoušek 2023?

napsal: Lenka Sobotková

Kdy budou výsledky přijímacích zkoušek 2023?

Přijímací zkoušky jsou za námi a tudíž zbývá jediná otázka – kdy budou výsledky přijímacích zkoušek 2023?? Nejprve CERMAT zpřístupní hodnocení uchazečů školám, a to 28. 4. 2023. Poté mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

1. U přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů.
2. U nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 2023), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na sš. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí. Návod, jak podat odvolání proti nepřijetí na střední školu přinášíme zde.

Veškeré detaily naleznete v rozcestníku „Co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek„.

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

Zatím nikdo nepřidal žádný komentáře, buďte první.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.