Menu


2. kolo přijímaček v Praze

napsal: Eva Vojáčková

2. kolo přijímaček v Praze

Řádné i náhradní termíny přijímacích zkoušek na střední školy mají deváťáci za sebou a znají i řešení Cermat testů z přijímacích zkoušek. Cermat předal na konci dubna školám výsledky žáků z jednotné přijímací zkoušky a ředitelé škol nejpozději 3. května zveřejnili seznam přijatých i nepřijatých žáků. Deváťáci tedy ve většině případů už ví, jak u přijímaček dopadli. V tomto článku se podrobněji zaměříme na 2. kolo přijímaček v Praze.

V jaké situace se deváťáci po 1. kole přijímaček mohli ocitnout?

Odpověď je jednoduchá –⁠ bude to hlavně o hledání volných (a pro vás vhodných) míst na středních školách, které mají ještě volné kapacity. Za druhé půjde o rychlost podávání přihlášek, protože lhůty pro přihlašování na volná místa na SŠ ve 2. kole mohou být krátké. Přihlášek můžete podat libovolný počet.

Ideálně si předem od ZŠ opatřete několik přihlášek s potvrzeným prospěchem, do kterých se pro 2. kolo vyplňuje vždy už jen jedna škola a jeden obor a poté se ve stanovené lhůtě zasílají do školy.

Centrálně sdružená data o školách s volnými místy ve 2. kole nikde nenajdete. Ani Cermat nevede žádnou evidenci o 2. kole přijímacího řízení a nijak do přijímaček nezasahuje. Aktualizované přehledy volných míst na SŠ ve 2. a dalších kolech přijímaček zveřejňují a pravidelně aktualizují zřizovatelé škol, tedy kraje, na svých webových stránkách. Kompletní přehled volných míst pro všechny kraje najdete např. zde. Samotné školy mají volná místa taktéž na svých webových stránkách.

Střední školy v Praze již začaly pro rok 2023 zveřejňovat volná místa. Pro Prahu jsou všechny informace o místech ve 2. kole přijímacího řízení souhrnně na webu Magistrátu hl. m. Prahy. Střední školy mají povinnost počty volných míst magistrátu hlásit a ten je průběžně zveřejňuje a aktualizuje. Sledujte proto web magistrátu opakovaně.

Volná místa na SŠ ve 2. kole v Praze

Nenechte se zmást, tabulky s volnými místy na SŠ v Praze jsou na webu magistrátu až úplně dole. Tabulky si můžete stáhnout ve formátu .pdf nebo .xlsx.

Co vše z tabulky volných míst pro 2. kolo v Praze zjistíte? Název a dresu školy i její webové stránky a hlavně to nejdůležitější: kód a název oboru (uvádí se poté do přihlášky) + formu studia s počtem volných míst. Dále pak termín pro podání přihlášky, termín přijímací zkoušky i termín rozhodnutí pro případy, kdy se přijímací zkouška nekoná.

Přijímací zkoušky ve 2. kole jsou pouze v gesci ředitelů SŠ, kteří sami určují podmínky a kritéria přijetí a vyhlašují termíny. Ohlídejte si, aby se vám termíny přijímaček ve 2. kole nepřekrývaly. Ředitelé vyhlašují vždy jen jeden termín zkoušek a nemáte nárok na náhradní. Jak bylo zmíněno výše, Cermat testy již nejsou součástí přijímaček ve 2. kole.

Detaily k přijímačkám ve 2. kole najdete vždy na webu dané SŠ. Doporučujeme podávat přihlášky ve 2. kole co nejdříve, mnohdy i rychlost rozhoduje o přijetí.

Další informace o 2. kole přijímaček (nejen) v Praze

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

Zatím nikdo nepřidal žádný komentáře, buďte první.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.