Menu


Plánované změny v JPZ: co se plánuje a co lze stihnout?

napsal: Praha školská

Plánované změny v JPZ: co se plánuje a co lze stihnout?

Laická veřejnost i odborníci se shodují na tom, že český systém přijímání na střední školy je zastaralý a potřebuje změny. Změny v přijímačkách se staly tématem číslo jedna poté, co letošní silný ročník deváťáků narozených v roce 2008 opustil základní školy a bojoval o místa na SŠ. Ve velkých městech byla konkurence obrovská a na místa ve 2. kole přijímaček se stály nekonečné fronty. Jaké změny v přijímačkách se plánují a jaké lze stihnout pro příští školní rok 2023/24? Čtěte dál.

Samotné jednotné přijímačky na střední školy nejsou takové zlo, jak by se z jejich mediálního obrazu posledních měsíců mohlo zdát. Problematický je hlavně systém přihlašování pomocí 2 papírových přihlášek a u nepřijatých uchazečů také dlouhá časová prodleva mezi vyhlášením výsledků a vyřízením odvolání. Pro mnohé deváťáky a jejich rodiče to bylo dlouhé období nejistoty, kdy čekali, zda odvolání vyjde. Hodně žáků bylo přijato na dvě školy a měli 10 pracovních dní na podání zápisových lístků na vybranou střední školu. Až po této době mohly školy začít řešit odvolání na volná místa, která jim zbyla.

Paralelně s 1. kolem přijímaček některé školy začaly vyhlašovat druhá kola přijímacího řízení a nepřijatí deváťáci, kteří čekali na vyrozumění odvolání, tak se strachu z nepřijetí stáli dlouhé fronty s přihláškami na volná místa. Ve většině případů zbytečně, protože valná většina byla nakonec na odvolání skutečně přijata. Kolize obou termínů přijímaček tak celou situaci ještě více vyhrotila.

Co by se tedy mělo v přijímačkách na střední školy změnit? Systém a způsob přihlašování, úprava lhůt a zamezení kolize termínů.

Plán na změny v přijímačkách

1. Digitalizace přihlášek na SŠ

Stěžejní krok, který by urychlil rozřazení žáků na střední školy. Při podání přihlášek digitálně by bylo krátce po vyhlášení výsledků o přijetí jasno. Předcházet digitalizaci však musí registr žáků i škol, vytvoření systému pro elektronické přihlašování i legislativní úpravy školského zákona.

2. Prioritizace škol v přihlášce

Při digitálním podávání přihlášek by si žáci volili školy a seřadili by je dle své priority. Podle bodového zisku z jednotných Cermat testů a priority by je pak školy přijímaly.

3. Podání více přihlášek

Dvě přihlášky na SŠ nutí k taktizování. Do budoucna je nutné s digitalizací také navýšit počet přihlášek. Hovoří se až o 5 přihláškách.

4. Centrálně řízené druhé kolo

Aby nedocházelo k paralelnímu průběhu prvního a druhého kola přijímacího řízení, je nutné centrálně řídit termín pro 2. kolo přijímaček, aby jej školy vyhlašovaly např. až od určitého data, kdy bude většina žáků již vědět, zda jsou přijatí nebo ne.

5. Sjednocení lhůt pro zápisový lístek a odvolání

Po zveřejnění výsledků přijímaček střední školou by již školy nemusely nepřijatým uchazečům rozesílat rozhodnutí o nepřijetí a ubyla by jim administrativní zátěž. Od okamžiku oznámení by byla jednotná lhůta pro podání zápisových lístků přijatými uchazeči i odvolání nepřijatými. Lhůta by byla např. 5 pracovních dní od zveřejnění výsledků.

Jaké změny v přijímačkách se stihnou pro příští rok?

Není jisté, jaké změny v přijímačkách se pro příští školní rok stihnou. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí i ministr školství Mikuláš Bek by rádi pro příští školní rok stihli přihlášky zčásti digitalizovat (pro ty, kteří by nemohli podat přihlášky elektronicky, by byla stále možnost papírově). Podle nich je také reálné navýšit počet přihlášek alespoň na tři. Hovoří se i o rozšíření nabídky o žádaná gymnázia a lycea.

Pokud by se digitalizace nestihla, úprava lhůt by celý proces zjednodušila a školy by administrativně navýšení počtu přihlášek o jednu měly také ještě zvládnout. Doufejme však, že se se plánované změny v přijímačkách stihnou co nejdříve, ideálně už pro školní rok 2023/24.

Více o přijímačkách na SŠ

Komentáře

Máte dotaz? Neváhejte položit otázku níže v komentářích...

Zatím nikdo nepřidal žádný komentáře, buďte první.

E-mail sice je povinný, ale uvidíme jej jenom my.
Odpovíme Vám jakmile budeme k dispozici.