Menu


Školský portál pro rodiče, žáky i pedagogy z Prahy

Praha-školská.cz je informační portál pro rodiče z Prahy přinášející na jednom místě
informace a návody pro životní situace. Přehledně, prakticky a fakticky přesně.

Přijímací zkoušky na SŠ Nejaktuálnější články

Časté dotazy pražských rodičů

Aktuálně přinášíme nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na SŠ.

Co dělat při nepřijetí na střední školu?

V případě nepřijetí na střední školu podejte do 3 dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nebo i dříve) odvolání na obě střední školy. Zároveň se začněte poohlížet po místech ve 2. kole přijímacího řízení. V době čekání na výsledek odvolání neztrácejte čas podávejte přihlášky na volná místa na SŠ ve 2. kole.

Jak napsat odvolání na střední školu?

Do formuláře odvolání můžete napsat např.: Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery // Jméno, příjmení a datum narození //  ke studiu v oboru // Název a kód oboru vzdělání // na vaší škole, a to s účinností od // Datum začátku školního roku //.

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání?

Rozhodnutí o odvolání musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, bývá to ale většinou dříve. Škola nejprve musí počkat 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků na podání zápisových lístků přijatých uchazečů a také na uplynutí lhůty pro odvolání (3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům). Poté ví, jestli má volná místa a začne vyřizovat odvolání. Uchazeče, kteří podali odvolání, přijímají SŠ na základě umístění v přijímacím řízení (od nejlepších).

Co znamená druhé kolo přijímacího řízení?

Druhé kolo přijímacího řízení, vyhlašují střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky. Školy to, že mají volná místa, musí bezodkladně hlásit příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. Krajské úřady místa poté zveřejňují na svých webových stránkách.
Do 2. kola přijímacího řízení můžete podat libovolné množství přihlášek, do přihlášky se vyplňuje už jen jedna škola a jeden obor.

Pražské školství v číslech

Víte, že v Praze se nachází nejstarším gymnázium ve střední Evropě – Akademické gymnázium Štěpánská, které v roce
1556 založili jezuité z Klementina? Stejně tak Univerzita Karlova – nejstarší a největší vysoká škola v České republice.

 • 342 základních škol na území
  hlavního města Prahy
 • 196 středních škol na území
  hlavního města Prahy
 • 1 portál, který potřebujete
  pro veškerou orientaci
 • 70 943 žáků celkem v pražských
  středních školách
Seznam škol v Praze

Praha školská

Nejdůležitější originální autorské články a publikace od redakce Praha-školská.cz